• germany.jpg
 • japan.jpg
 • taiwan.jpg

           KẾ HOẠCH TỔ CHỨC BUỔI NGOẠI KHÓA CHO HỌC VIÊN

- Căn cứ theo kế hoạch năm học 2019-2020 của trường Cao đẳng nghề Trần Hưng Đạo

- Phòng Đào tạo thống nhất và xây dựng kế hoạch tổ chức buổi ngoại khóa lần thứ nhất cụ thể như sau:

I/ MỤC ĐÍCH YÊU CẦU

 1. 1.Mục đích:

- Giúp học viên hiểu biết thêm về nền ẩm thực phong phú của Nhật và trong khuôn khổ của một buổi học, các bạn sẽ được thực hành cách làm một trong những món ăn nổi tiếng của xứ sở phù tang là món sushi.

- Biết thêm và trải nghiệm một số chơi trò chơi dân gian của Nhật giúp khám phá những điều mới mẻ về Nhật Bản.

- Nâng cao phong trào hoạt động của trường, tăng cường tinh thần đoàn kết, giao lưu, học hỏi giữa các lớp và các khóa trong trường.

 1. 2.Yêu cầu:

-          Buổi học ngoại khóa này vẫn được tính là một buổi học nên tất cả các bạn học viên tại trường đều phải tham gia.

-          Buổi học có tổ chức thi giữa các đội nên học viên cần phải có ý thức kỷ luật cao, tinh thần đoàn kết nhằm tạo bầu không khí thi đua lành mạnh.

II/ NỘI DUNG

 1. 1.Thành phần tham gia: Tất cả học viên đang theo học tại trung tâm

 1. 2.Thời gian, địa điểm:

           - Thời gian: Buổi ngoại khóa bắt đầu vào 14h 00 phút ngày 28/08/2019 (thứ 4)

           - Địa điểm: Hội trường trường Cao đẳng Trần Hưng Đạo.

 1. 3.Nội dung buổi ngoại khóa:

-          Văn nghệ khai mạc. ( 3 tiết mục)

-          Thi tô mặt nạ Cáo. Mặt nạ Cáo thường được dùng trong các dịp lễ hội như lễ hội Cáo tại đền Oji Inari.

-          Thi chơi trò chơi dân gian Fukuwarai.

-          Thi làm món sushi trang trí sáng tạo, đẹp mắt

-          Chơi đố vui có thưởng

 1. 4.Hình thức tham gia

-          Tham dự buổi ngoại khóa các học viên sẽ được chia thành các đội để tham gia cuộc chơi.

-          Trò chơi đầu tiên – Tô mặt nạ Cáo:

               + Các học viên sẽ được giới thiệu sơ qua về ý nghĩa của loài Cáo trong

       tâm linh của người Nhật và mặt nạ trong các lễ hội đền thờ Nhật.

               + Sau đó mỗi đội sẽ được phát 6 chiếc mặt nạ Cáo trắng kèm bộ màu  

       nước và thỏa sức sáng tạo trên chiếc mặt nạ trong thời gian quy định.

               + Đội tô đẹp, sáng tạo nhất sẽ được phần thưởng.

-          Trò chơi thứ 2: Fukuwarai.

               + Mỗi lượt chơi là 2 đội sẽ thi với nhau. Nhiệm vụ mỗi đội là trong thời

     gian quy định phải dán được nhiều phụ kiện nhất có thể lên gương mặt chân

   dung đang thiếu các bộ phận mà ban tổ chức chuẩn bị sẵn.

             + đội nhiều phụ kiện nhất sẽ được phần thưởng.

-          Trò chơi cuối: Làm sushi

               + Các đội chơi sẽ được chuẩn bị đầy đủ nguyên liệu làm món sushi. Các

     đội sẽ được hướng dẫn qua cách làm và dựa vào sự sáng tạo mà đưa ra sản

     phẩm hoàn thành tốt nhất để ban giám khảo chấm điểm.

-          Sau 3 trò chơi, các đội đã có thêm kiến thức mới mẻ về văn hóa Nhật và trước khi kết thúc buổi ngoại khóa, MC sẽ có 1 số câu hỏi về những điều đã giới thiệu suốt từ đầu chương trình. Mỗi câu trả lời đúng đều có phần thưởng kèm theo.

III/ Cơ cấu giải thưởng

-          Tất cả các trò chơi đều thưởng bằng hiện vật.

hoang anh

IV/ TỔ CHỨC THỰC HIỆN

 1. 1.Đối với ban tổ chức:

-          Chịu trách nhiệm lên nội dung buổi ngoại khoá và làm MC: Giáo viên tiếng Nhật – Cao Thị Thu Hiền.

-          Đội ngũ take care các trò chơi: 6 người. ( có thể là học viên hoặc cán bộ nhân viên của trung tâm).

-          Đội ngũ truyền thông: Các giáo viên chủ nhiệm của các lớp sẽ phổ biến tới học viên lớp mình.

-          Đội ngũ hậu cần: nhân viên của trung tâm trang trí hội trường, in phông bạt…

-          Đội ngũ ban giám khảo: Chị Phương – Phó giám đốc trung tâm và các giáo viên chủ nhiệm sẽ chấm điểm và trao giải thưởng các cuộc thi.

 1. 2.Đối với giáo viên

-          Giáo viên chủ nhiệm triển khai kế hoạch đến các học viên.

-          Các thầy cô giáo phải có mặt trong suốt buổi ngoại khóa diễn ra để quản lí học viên.

 1. 3.Về kinh phí.

Với mục tiêu và kế hoạch như trên, phòng Đào tạo kính đề nghị phía nhà trường Cao đẳng nghề Trần Hưng Đạo hỗ trợ kinh phí cũng như các vật dụng cần thiết để buổi ngoại khóa được diễn ra thành công tốt đẹp.

Ông Shuhei Yoshida sang thăm công ty TNHH PN toàn cầu và Trường CĐN Trần Hưng Đạo. Với mong muốn đón nhận các học viên được đào tạo từ công ty và nhà trường chuyên ngàng Điều dưỡng sang Nhật bản làm việc.

Công ty TNHH PN toàn cầu là một trong các doang nghiệp được chính phủ việt nam cho phép triển khai đưa thực tập sinh hộ lý sang Nhật Bản. Vừa qua công ty rất vui mừng và hân hành chào đón ông Shuhei Yoshida sang thăm công ty TNHH PN toàn cầu và Trường CĐN Trần Hưng Đạo. Đã phát biểu và khích lệ các học viên ngoài ra còn trao đổi những kinh nghiệm quý báu

anh-ky-niem

 Ông Shuhei Yoshida Thăm các thực tập sinh và chia sẻ kinh nghiệm tại phòng học

Hiện Công ty TNHH PN toàn cầu đang có gần 20 thực tập sinh đang theo học Các bạn được đào tạo tiếng Nhật miễn phí tới N4 trước khi sang làm việc tại Nhật Bản. Được hỗ trợ sinh hoạt phí sau khi được các Viện dưỡng lão Nhật tuyển chọn, ngoài ra các thực tập sinh còn được tham gia các khóa thực hành tại trường Cao đẳng Nghề Trần Hưng Đạo.

hieu-truong-ky-niem

Ts Nguyễn Duy Hưng chụp ảnh kỷ niệm với Ông Shuhei Yoshida

Với những thuận lời về cơ sở vật chất và con người hiện có Công ty TNHH PN Toàn Cầu mong muốn sẽ tiếp tục đưa được nhiều bạn thực tập sinh hơn nữa sang Nhật Bản để lao động.

Ñeå coù theå sang Nhaät Baûn laøm vieäc ngoaøi khoù khaên veà taøi chính cuõng nhö vaán ñeà hoïc taäp tieáng Nhaät tröôùc khi laøm thuû tuïc nhaäp caûnh thì ngöôøi lao ñoäng coøn phaûi ñaùp öùng ñöôïc nhöõng yeâu caàu khaét khe cuûa caùc doanh nghieäp ñeå hoï coù theå tieáp nhaän mình.

Nhö caùc baïn ñaõ bieát quy trình tieáp nhaän thöïc taäp sinh ñi laøm vieäc taïi Nhaät, thoâng thöôøng caùc doanh nghieäp phía Nhaät hoï seõ yeâu caàu caùc ñoái taùc Vieät Nam chuaån bò töø 3-5 boä hoà sô, thaäm chí nhieàu coâng ty hoï coøn yeâu caàu töø 6-10 ngöôøi thi tuyeån ñeå choïn ra moät ngöôøi ñi lao ñoäng, phía ñoái taùc Nhaät Baûn hoï cuõng ñaùnh giaù cao ngoaïi hình, taùc phong, cöû chi cuõng nhö khaû naêng giao tieáp, naêng löïc tieáng Nhaät cuûa baïn.
 

Moãi doanh nghieäp seõ coù nhöõng tieâu chí tuyeån choïn lao ñoäng khaùc nhau tuy nhieân seõ vaãn coù nhöõng ñaëc ñieåm cuï theå maø taát caû caùc coâng ty ñeàu thích.

Vào 15h ngày 12/10/2018 tại công ty TNHH PN toàn cầu lễ xuất cảnh đoàn thực tập sinh đi làm việc tại nhật bản được tổ chức lần đầu tiên với sự có mặt của tất cả ban lãnh đạo công ty. Đứng đầu là thầy hiệu trưởng trường Cao Đẳng nghề Trần Hưng Đạo TS. Nguyễn Duy Hưng, các giáo viên giảng dạy tiếng nhật cho các bạn và tất cả các bạn học viên cùng lớp dĩ nhiên là gia đình các bạn thực tập sinh kỹ năng luôn có mặt đầy đủ để chi ân cùng công ty TNHH PN toàn cầu

Chúng tôi xin giới thiệu một số hình ảnh buổi lễ tiễn 5 bạn thực tập sinh tại nhật bản. 

5

2

1

TS. Nguyễn Duy Hưng phát biểu động viên các thực tập viên trước giờ bay 

3

Buổi lễ diễn ra trong khoảng 90 phút với sự hân hoan của ban lãnh đạo công ty một không khí ấm cúng và tràn đầy niềm tin cũng như sự cảm động của gia đình và bản thân các bạn lao động

4

bo LD

TCDN

LDNN

Go to top