• germany.jpg
  • japan.jpg
  • taiwan.jpg

I. THÔNG TIN DOANH NGHIỆP 
1. Tên doanh nghiệp:
Tên công ty viết bằng tiếng việt: CÔNG TY TNHH PN TOÀN CẦU 
Tên công ty bằng tiếng nước ngoài: GLOBAL PN COMPANY LIMITED
Tên viết tắt: GLOBAL PN CO., LTD
2. Địa chỉ trụ sở chính: Số 7 – đường Mỹ Đình – Phường Mỹ Đình 2 – Quận Nam Từ Liêm – Hà Nội
Điện thoại: +84.24.3795.0119

>>

I. THÔNG TIN DOANH NGHIỆP 
1. Tên doanh nghiệp:
Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH PN TOÀN CẦU
Tên công ty bằng tiếng nước ngoài: GLOBAL PN COMPANY LIMITED
Tên viết tắt: GLOBAL PN CO., LTD
2. Địa chỉ trụ sở chính: Số 7 – đường Mỹ Đình – Phường Mỹ Đình 2 – Quận Nam Từ Liêm – Hà Nội
Điện thoại: 04.3795.0119

3. Loại hình doanh nghiệp: Công ty TNHH

bo LD

TCDN

LDNN

Go to top